• FINANCE
  • ÚČETNICTVÍ
  • DANĚ

Vyměňte své papírové účetnictví za digitální a trvale udržitelné.
Zahoďte šanony a děrovačky a vstupte s námi do digitálního věku

O NÁS

Společnost vznikla dne 29. 5. 2020 jako pokračování dlouholetého podnikání osoby samostatně výdělečně činné. Společnost je rozdělena na dvě divize a to Divizi digitálního účetnictví a daní a Divizi financí a managementu.

Spojení znalostí a zkušeností z vrcholového a finančního managementu a účetnictví nám umožňuje poskytování kvalitních služeb připravených dle požadavků zákazníka a vytvářených s ohledem na synergii mnohdy protichůdných postojů manažera a účetní.

Naše společnost, kromě jiných služeb, nabízí i vedení on-line účetnictví prostřednictvím nejmodernějších technologií s využitím automatizace, umělé inteligence, cloudových služeb při využití mobilních aplikací a schvalovacího workflow. Pro naše klienty nabízíme rovněž přeměnu dokladového účetnictví na on-line účetnictví formou projektového řízení.

Jsme zkušení profesionálové a nadšenci pro finance, ekonomiku a účetnictví. Máme rádi svou práci a nebojíme se ani těch největších výzev. Kontinuálním vzděláváním se udržujeme ve skvělé kondici. Máme bohaté zkušenosti z velkého množství firem různých oborů v různých fázích vývoje. Rozumíme začínajícím firmám, expandujícím firmám, stabilním firmám, skupinám i firmám vyžadujícím krizové řízení.

NAŠE HODNOTY

DŮVĚRA
Naše služby jsou poskytovány pro naše klienty na základě vzájemné důvěry, dodržujeme zásady mlčenlivosti a respektujeme obchodní tajemství. Jakákoliv i anonymní popularizace informací od klienta, nebo sdílení zkušeností na sociálních sítích je pro nás nepřijatelná.

UDRŽITELNOST
Díky digitalizaci našich procesů pracujeme bez papírových dokladů a bez nutnosti jejich tisku. To považujeme za významný přínos naší společnosti k trvalé udržitelnosti.

PROFESIONALITA
Zakládáme si na profesionálním přístupu ke všem našim klientům, chápeme jejich potřeby a respektujeme specifika.

ZLEPŠOVÁNÍ
Neustálým vzděláváním pracujeme na vylepšování našich odborných znalostí a dovedností. Zavadíme nejnovější technologie a využíváme je v praxi. Jakékoliv změny vítáme a jsme připraveni na jejich zavedení do praxe ve prospěch našich klientů.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DIGITALIZACE ÚČETNICTVÍ A OPTIMALIZACE ÚČETNÍCH PROCESŮ

je proces, kdy jsou všechny vaše účetní doklady převedené do elektronické podoby a dále se s nimi jako s elektronickými pracuje. Elektronická verze dokladů umožňuje jejich okamžitou dostupnost a kontrolu nad celým procesem.

Zavedeme digitální účetnictví a související procesy ve vaší firmě.

Poradíme vám nejlepší řešení směřující k optimalizaci účetních procesů a souvisejících úspor nákladů.

Naučíme vás využívat programy na vytěžování účetních dat a související moderní technologie zpracování účetnictví.
Více se dozvíte zde

INTERIM MANAGEMENT

Dočasně vám pronajmeme generálního ředitele (CEO), finančního ředitele (CFO), ekonoma, provozního ředitele (COO), hlavní účetní nebo specialistu pohledávek.

Doba záleží pouze na vás a na vašich potřebách.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Zpracujeme Vaše účetnictví nebo daňovou evidenci. Díky elektronické komunikaci můžeme nabídnout poskytování služeb komukoliv a odkudkoliv bez nutnosti osobního kontaktu.

Vedeme účetnictví a daňovou evidenci pro všechny typy ekonomických subjektů dle českých účetních standardů. Umíme to u vás, u nás, na našem i vašem software.

Dokážeme plně nahradit vaši účtárnu a zajistit zpracování vašeho účetnictví.

EXTERNÍ FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Dokážeme částečně nebo kompletně převzít agendu finančního řízení vaší společnosti na domluvenou dobu nebo do splnění dohodnutého cíle.

Zpracujeme analýzy, nastavíme manažerský reporting, vypočítáme kalkulace, nastavíme plány a rozpočty, identifikujeme rizika a slabá místa.

Zpracujeme plán cash - flow a pomůžeme vám zajistit optimální financování provozu, investic, nebo akvizic.

NÁŠ TÝM

Bohuslava KUTNEROVÁ
Divizi digitálního účetnictví a daní vede Bohuslava Kutnerová, která je zkušenou účetní s více než dvacetiletou praxí účtování většiny typů účetních jednotek, nebo jejich auditu. Zároveň je naším účetním metodikem a specialistkou na optimalizaci, digitalizaci a automatizaci účetních procesů.

Linkedin
Leoš KUTNER
Za Divizi financí a managementu je zodpovědný Leoš Kutner, který je zkušený manažer s praxí několika desetiletí ve vrcholových pozicích zejména finančního a krizového manažera ve skupinách jako PPF, ČSOB, Thein nebo společnostech Trinity Bank, Výstaviště České Budějovice, BMH a dalších.

Linkedin

JSME ČLENEM SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.
JSME ČLENEM AMSP ČR
JSME RODINNÝ PODNIK ČR

ARELAS, s.r.o.

Na strži 2102/61a | Krč | 140 00 Praha 4

IČO: 09203923

email: info@arelas.cz

telefon: 774 716 613 | 777 197 823